Radio Ivo na Radiu Wave: Život nedoceníš

Radio Ivo: Vydlážděte krovy!

Radio Ivo na Radiu Wave: Život nedoceníš

Radio Ivo: Vydlážděte krovy!
Radio Ivo na Radiu Wave: Život nedoceníš

Radio Wave

A máme tu hru bez fekálií!!! Romaně Bohunské zřejmě manželství s Lahore Tieraiem prospívá. Možná sehrálo roli i přesunutí námětu do exotického, ale zdravého Vietnamu.
Radio Ivo