Radio Ivo na Radiu Wave: Život nedoceníš

Radio Ivo: Život nedoceníš

Radio Wave

Radio Ivo je přenesení rozhlasové hry na divadelní prkna bez jakékoli transformace. Pouze s možností vidět její vznik. Výrazová civilnost a zvukový realismus v pozvolném tempu. Normální příběhy ze života. Rozpačití performeři podávají vcelku suverénní výkon.

Pořad připravuje