Publicistika

Tomáš Bernhardt: „Že to radši nezboříte…“

Publicistika

Tomáš Bernhardt: „Že to radši nezboříte…“
Publicistika

Plzeň

Bořit a stavět nové? Nebo opravovat a myslet na předky? Toť otázka. Dnes pro Tomáše Bernahardta, neboť se jí zabývá v následujícím fejetonu.

Ostatní také poslouchají