Publicistika

Tomáš Bernhardt: Hlahol plzeňský

Publicistika

Tomáš Bernhardt: Hlahol plzeňský
Příležitostné alegorické stavby, vlajkosláva, hudba a průvody, byť méně nákladné, tvořily kulisu mnoha dalších oslav; zde například při svěcení praporu Hlaholu v roce 1893

Plzeň

Když se řekne Hlahol plzeňský - co si představíte? Možná vás překvapí ohlédnutí za tímto pěveckým spolkem v podání Tomáše Bernhardta.

Ostatní také poslouchají