Proměny měst

Hradec Králové: Gočárova architektura nebo umělé vlnobití. Právem se mu říkalo „Salon republiky“

Proměny měst

Hradec Králové: Gočárova architektura nebo umělé vlnobití. Právem se mu říkalo „Salon republiky“
Nejstarší písemná zmínka o podobě Velkého náměstí z roku 1418 hovoří o rynku, radnici a pranýři. 6. července 1933 se v Hradci Králové konal automobilový závod, tzv. První městský okruh. Start, cíl i tribuny byly přímo na Velkém náměstí

Rádio vašeho kraje

Hradec Králové je krajské město Královehradeckého kraje. Podle sčítání z roku 1921 žilo v Hradci Králové 13 115 obyvatel a město navštěvovaly i slavné osobnosti. Zavítal sem prezident T. G. Masaryk nebo operní pěvkyně Ema Destinnová. S hudbou je město spojeno i v podobě výroby legendárních klavírů Petrof. Podle statistických údajů k 1. lednu 2022 žilo v Hradci Králové 90 596 lidí, tedy 7x víc než před sto lety. A proč se mu říkalo ‚Salon republiky‘?
Patrik Rozehnal, Pavla Kindernayová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají