Pro a proti

Ministerstvo životního prostředí plánuje do roku 2025 zavřít skládky a nahradit je širší recyklací a spalováním. Bude se zdražovat odvoz odpadu? Jak chtějí víc recyklovat, když jsme přeborníci v třídění plastového odpadu? Připravil Tomáš Pavlíček.

Pro a proti

Ministerstvo životního prostředí plánuje do roku 2025 zavřít skládky a nahradit je širší recyklací a spalováním. Bude se zdražovat odvoz odpadu? Jak chtějí víc recyklovat, když jsme přeborníci v třídění plastového odpadu? Připravil Tomáš Pavlíček.
Pro a proti

Plus

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají