Příběhy z kalendáře

Stavovské divadlo. Rozlícený dav vyhnal herce a obsadil budovu

Příběhy z kalendáře

Stavovské divadlo. Rozlícený dav vyhnal herce a obsadil budovu
Stavovské divadlo

Dvojka

Stavovské divadlo je nejen nejstarší divadelní dům v Praze, ale také jedno z mála klasicistních divadel v Evropě a jediná dochovaná scéna, kde působil Wolfgang Amadeus Mozart. Nosticovo, Stavovské, Zemské a Tylovo. Málokterá stavba tolikrát změnila svůj název. Na půdě Stavovského divadla se po staletí odehrávaly národnostní boje mezi česky a německy mluvícím obyvatelstvem. Základní kámen byl položen 7. června 1781 a za necelé dva roky se v nové budově už hrálo.
Jan Kovařík, Tereza Stýblová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají