Příběhy z kalendáře

Joachim Barrande. Muž, který postavil most spojující minulost se současností

Příběhy z kalendáře

Joachim Barrande. Muž, který postavil most spojující minulost se současností
Joachim Barrande

Dvojka

Inženýrský diplom ho opravňoval ke stavbě silnic a mostů, ale řízení osudu ho postavilo na křižovatku, kterou by si sám určitě nenavrhl... Právě díky němu máme v našich sbírkách encyklopedii, která na téměř 6000 stranách popisuje přes 3500 druhů zkamenělých organismů. Encyklopedii, která je při svých 22 svazcích nejrozsáhlejší paleontologickou prací na světě vytvořenou jediným člověkem. Co tohoto vynikajícího francouzského inženýra vlastně přivedlo do Čech?
Jan Kovařík, Monika Valentová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají