Příběhy 20. století

Těžké sny lékaře Petra Riesela. K osmdesátému výročí židovských transportů z Plzně

Příběhy 20. století

Těžké sny lékaře Petra Riesela. K osmdesátému výročí židovských transportů z Plzně
Petr Riesel s maminkou Irenou, 1937 nebo 1938

Plus

Před 80 lety zahájili nacisté a jim podléhající úřady protektorátu Čechy a Morava deportace plzeňských Židů. Mezi 18. a 26. lednem 1942 (ve třech transportech označených písmeny R, S a T) muselo odjet do ghetta v Terezíně 2604 mužů, žen a dětí – svobody se dožilo jen 204 z nich. Patřil k nim i tehdy osmiletý Petr Riesel s matkou Irenou a mladším bratrem Hanušem. Smutnému výročí a vzpomínkám lékaře Petra Riesela jsou věnovány nové Příběhy 20. století.
Adam Drda

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají