Příběhy 20. století

Jako trosečník v malém člunu chtěl spáchat sebevraždu. Přežil a zachránil 500 lidí

Příběhy 20. století

Jako trosečník v malém člunu chtěl spáchat sebevraždu. Přežil a zachránil 500 lidí
Josef Hercz na přehlídce v Praze v roce 1945

Plus

Generál Josef Hercz, chirurg a primář z pražské nemocnice Bulovka, byl jedním z posledních pamětníků námořní katastrofy z roku 1940. 500 lidí ztroskotalo s říčním parníkem Pentscho uprostřed Středozemního moře. Pět lidí se stalo jejich zachránci, jedním z nich byl i Josef Hercz.
Hynek Moravec, Mikuláš Kroupa

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období.

  • I chvíle velkých činů.

  • Před 20 lety jsme chodívali navštěvovat válečné veterány do pražského hotelu legie, kde sídlila a dodnes sídlí Československá obec legionářská. Zaznamenávali jsme na diktafony vyprávění těchto veteránů z druhé světové války. Sedávali jsme s nimi ve skromně zařízených kancelářích, na stolech bývalý jen psací stroje, zasypané hory papírů. Pracovali tu velice starší lidé. Měli džentlmenské způsoby, prý zdvořilý a vstřícní. Oslovovali se navzájem bratře a sestro. Obec legionářskou tenkrát vedl generál Antonín Špaček, který si své hrdinství na západní frontě druhé světové války později za komunismu odseděl ve vězení. Tak jako jeho spousta přátel. Jeho příběh znovu připravím do některého z budoucích příběhu 20. století. Nyní vám ale představíme, dalo by se říci, to skutečně nejvyššího mezi tehdejšími staříky a nástupech u památníků výrazně vyčnívaly. Dva. Generál Tomáš Sedláček, jehož příběh určitě znáte. Kdyby ne, tak zajděte do našeho muzea institutu paměti národa. A druhý generál o rok starší než Sedláček, Josef Hercz měřil něco přes dva m. A právě jeho příběh vás teď od mikrofonu provází.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají