Příběhy 20. století

Dívka visela na ostnatém drátu kvůli milostnému psaní. Vzpomínky německé rodiny Hadwigerů

Příběhy 20. století

Dívka visela na ostnatém drátu kvůli milostnému psaní. Vzpomínky německé rodiny Hadwigerů
Anna Michalski, rozená Hadwigerová v roce 2016

Plus

V Nýznerově u Jeseníka na hranicích s Polskem žili za první republiky Hadwigerovi, početná sudetoněmecká rodina. Anna Hadwigerová, nejstarší dcera, vstoupila za vál...

Více z pořadu