Právní poradna

Musíte strpět sloup elektrického vedení na svém pozemku?

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

Právní poradna

Musíte strpět sloup elektrického vedení na svém pozemku?
Nahlížení do katastru nemovitostí

Olomouc

Energetický zákon ukládá povinnost vlastníku el. vedení uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvu o věcném břemeni liniové stavby. „V případě nesouhlasu, vyvlastňovací úřad zřídí věcné břemeno tzv. vyvlastněním,“ říká JUDr. Jan Rytíř.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají