Právní poradna

Musíte strpět sloup elektrického vedení na svém pozemku?

Právní poradna

Musíte strpět sloup elektrického vedení na svém pozemku?
Nahlížení do katastru nemovitostí

Olomouc

Energetický zákon ukládá povinnost vlastníku el. vedení uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvu o věcném břemeni liniové stavby. „V případě nesouhlasu, vyvlastňovací úřad zřídí věcné břemeno tzv. vyvlastněním,“ říká JUDr. Jan Rytíř.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají