Prahou křížem krážem

V Ungeltu, klidném koutě v centru Prahy, bývávalo hodně veselo

Prahou křížem krážem

V Ungeltu, klidném koutě v centru Prahy, bývávalo hodně veselo
Západní vstup do Týnského dvora, vlevo dům U Zlatého prstenu

Rádio Praha

Mezi kostelem svatého Jakuba a Panny Marie před Týnem vznikl ve středověku opevněný kupecký dvorec, kde se vybíralo clo – ungelt. Od zbytku města byl oddělen příkopem a zdí. Zboží všeho druhu sem proudilo z celého světa. Dnes tu stojí 18 domů, každý jiný, a tvoří malebný a klidný kout. A to tady dřív bývalo hodně veselo!

Ostatní také poslouchají