Prahou křížem krážem

Procházka Botanickou zahradou v Troji

Prahou křížem krážem

Procházka Botanickou zahradou v Troji
Rybníček se žabákem

Rádio DAB Praha

Japonskou zahradu, lesní biotopy východní Asie a Severní Ameriky, mokřady, rybníčky a jezírka, severoamerickou prérii i polopoušť, pivoňkovou louku, záhony středomořských rostlin, trvalek, letniček a bylinek. Dokonce i vinici si můžete projít a prohlédnout. Věřte nevěřte, to všechno v Praze! A na jednom místě!