Prahou křížem krážem

200 let Národního muzea: České muzeum hudby

Prahou křížem krážem

200 let Národního muzea: České muzeum hudby
Dvorana Českého muzea hudby okouzlí každého návštěvníka

Rádio Praha

Národní muzeum bylo založeno v roce 1818. Letos slaví kulaté výročí. 200 let. Zveme vás do Českého muzea hudby, které je součástí Národního muzea. Sídlí na Malé Straně, v bývalém barokním kostele svaté Máří Magdaleny. Po zrušení dominikánského kláštera byl kostel postupně přestavován. Sloužil jako pošta, četnická kasárna a archiv. V novém tisíciletí se tu zabydlela hudba. České muzeum hudby zde bylo otevřeno pro veřejnost v roce 2004.

Ostatní také poslouchají