Polední koncert

Zpívejte píseň novou (1/6)

Polední koncert

Zpívejte píseň novou (1/6)
Sir John Eliot Gardiner (2012)

Vltava

Z nahrávek Johna Eliota Gardinera zazní Čtvrtá symfonie Ludwiga van Beethovena, Gloria Antonia Vivaldiho, Singet dem Herrn J. S. Bacha a If Ye Love Me Thomase Tallise. Zpívá Monteverdi Choir, hrají Orchestre Révolutionnaire et Romantique a English Baroque Soloists. Připravila Michaela Vostřelová.
Michaela Vostřelová

Ostatní také poslouchají