Polední koncert

Mahler a Suk (1/7)

Polední koncert

Mahler a Suk (1/7)
Gustav Mahler

Vltava

Zpívá Dagmar Pecková (mezzosoprán), hraje Kremerata Musica, Sukovo kvarteto (Ivan Štraus, Vojtěch Jouza st., Karel Řehák, Jan Štros), Gustav Mahler: Kvartet pro housle, violu, violoncello a klavír. – Pět raných písní. – Josef Suk: Smyčcový kvartet č. 2 op. 31. – Deset zpěvů. Připravila Michaela Vostřelová.
Michaela Vostřelová

Ostatní také poslouchají