Podhoubí

Jedy kolem nás a v nás. Potřebujeme revoluci myšlení o toxických látkách

Podhoubí

Jedy kolem nás a v nás. Potřebujeme revoluci myšlení o toxických látkách
Karolína Brabcová, společnost Arnika

Radio Wave

Toxické látky jsou něco jako negativní externalitou moderní vědecko-technické společnosti. Na jednu stranu nám farmaceutický průmysl a agrochemie život prodlužují, na druhou jsme vystaveni nebezpečným látkám, které snižují plodnost nebo narušují zdravý vývoj člověka. Přestože jsou dříve hojně využívané látky, jako DDT nebo aldrin, zakázány Stockholmskou konvencí, stále jich desítky až stovky tisíc druhů kolují v životním prostředí a v tělech organismů.
Ondřej Šebestík

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají