Pochoutkový rok

Tradice hanáckého svatebního koláče. Váží 35 kilogramů a dílo zkušeným kuchařkám trvá až 80 hodin

Pochoutkový rok

Tradice hanáckého svatebního koláče. Váží 35 kilogramů a dílo zkušeným kuchařkám trvá až 80 hodin
Bronislava Millá sestavuje hanácký svatební koláč

Rádio vašeho kraje

Svatba patřila v životě člověka minulosti mezi nejdůležitější životní události. Nebyla jen záležitostí ženicha a nevěsty, jejich rodičů a nejbližší rodiny, týkala se naopak širokého příbuzenstva i celého společenství obce či města. Svatební rituál měl svá pravidla, která bylo nutné dodržovat. Na Hané taková svatba trvala celý týden.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají