Pochoutkový rok

Na kvas do chleba musí pekaři myslet nejméně den předem

Pochoutkový rok

Na kvas do chleba musí pekaři myslet nejméně den předem
Zralý kvas

Rádio vašeho kraje

Možná si také vzpomenete na scénu z knihy o Robinsonu Crusoe, v níž si trosečník zkoušel péct chleba. Ten mu ale stále nechutnal a Robinson nemohl přijít na to, co chlebu chybí. Až jednou přidal do nového těsta malý zbytek starého, a ejhle, konečně mu chléb chutnal. Literární hrdina tak náhodou přišel na podstatu chlebového kvasu. Kvalita chleba i v dnešní době stále záleží na dobrém kvasu. Tam, kde pekaři pečou postaru, se musí o svůj kvas dobře starat a také ho dobře znát.