Pochoutkový rok

Dezert Štramberské uši má sice zvláštní historii, ale rozhodně si na něm pochutnáte

Pochoutkový rok

Dezert Štramberské uši má sice zvláštní historii, ale rozhodně si na něm pochutnáte
Štramberské uši

Rádio vašeho kraje

Když v roce 1241 vtrhli Tataři do Evropy, málokteré město se dokázalo nájezdu početného Čingischánova vojska ubránit. Svůj tábor si tatarští vojáci rozložili na úpatí kopce Kotouč. Město Štramberk obléhali několik dnů. Opevnění sice vydrželo, ale místním už docházelo jídlo i voda. Začali se tedy modlit, aby jim Pán Bůh poslal pomoc.
Naďa Čvančarová