Pochoutkový rok

Cukrovarnictví u nás ovlivnil slavný vojevůdce Bonaparte

Pochoutkový rok

Cukrovarnictví u nás ovlivnil slavný vojevůdce Bonaparte
Cukřenka, cukr

Rádio vašeho kraje

Historie cukrovarnictví na našem území mělo v 19. století silnou základnu v podobě více něž 400 cukrovarů, které denně dokázali zpracovat až 180 tun cukrové řepy. Dnes z původních stovek cukrovarů zůstalo jen sedm, ale Česko je ve výrobě cukru stále soběstačné.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají