Parabible

Parabible #24: Prázdný hrob

Parabible

Parabible #24: Prázdný hrob
Parabible #24

Radio Wave

Není náhodou, že prvními svědky vzkříšení Ježíše jsou dvě ženy. I tady má při čtení evangelia zůstat čtenář trochu v napětí, protože tehdy se svědectví ženy moc...

Ostatní také poslouchají