Osudy

Osudy Michaela Konůpka (1/10)

Osudy

Osudy Michaela Konůpka (1/10)
Překladatel a spisovatel Michael Konůpek

Vltava

Rozhlasové vzpomínání česko-norského spisovatele, esejisty a překladatele. Připravila Vladimíra Bezdíčková. Technická spolupráce Miloš Kot.