Osudy

Osudy Josefa Fanty (1/10)

Osudy

Osudy Josefa Fanty (1/10)
lesnický ekolog Josef Fanta

Vltava

Rozhlasové vzpomínky českého lesnického ekologa. Připravila Vladimíra Bezdíčková. Technická spolupráce Petr Janečka.
Vladimíra Bezdíčková