Osudy

Osudy Jiřího Černého (1/5)

Osudy

Osudy Jiřího Černého (1/5)
Jiří Černý, hispanista a lingvista

Vltava

Rozhlasové vzpomínky hispanisty a lingvisty, emeritního pedagoga Filozofické fakulty Univerzity Palackého a nositele Řádu Isabely Katolické. Připravil Michal Bureš.

Ostatní také poslouchají