Osudy

Osudy Jaroslava Šimka (1/10)

Osudy

Osudy Jaroslava Šimka (1/10)
Želivský opat Jaroslav Šimek

Vltava

Rozhlasové vzpomínky římskokatolického kněze, premonstráta, opata Želivského kláštera.
Eva Ocisková

Ostatní také poslouchají