Okolo češtiny

Advent, příštie, příští

Okolo češtiny

Advent, příštie, příští
Advent

Olomouc

Stará čeština měla pro latinské slovo advent český protějšek, a sice příštie. Slovo příštie fungovalo v kontextu značně širším, než je tomu u slova advent – vlastně bylo úplným ekvivalentem našeho slova příchod – míní se tím samozřejmě příchod Ježíše Krista na zem, jak byl poeticky popsán v evangeliu podle Lukáše. 
Ondřej Bláha

Ostatní také poslouchají