Odpolední interview

Připomenutí 100 let od narození nestora československé bunkrologie Jana Poláška

Odpolední interview

Připomenutí 100 let od narození nestora československé bunkrologie Jana Poláška
Zdena a Vladimír Pfefferovi ze Slezského zemského muzea

Ostrava

Nestor československé bunkrologie Jan Polášek by se 15. prosince dožil 100 let. Jeho pravnuk Petr Polášek proto uspořádal v Areálu čs. opevnění v Darkovičkách slavnostní ceremoniál pro rodinu a přátele, s pochodem armádní stráže i s čestnou salvou. Na velkého vlastence  vzpomínali i Zdena a Vladimír Pfefferovi ze Slezského zemského muzea.
Dagmar Misařová

Více z pořadu