Od Pradědu na Hanou

Vlaské bývalo jen malou osadou. Dnes nabízí zajímavá zastavení pro vnímavé turisty

Od Pradědu na Hanou

Vlaské bývalo jen malou osadou. Dnes nabízí zajímavá zastavení pro vnímavé turisty
Vlaské z mírného nadhledu

Olomouc

Vlaské je osadou položenou v úzkém údolí řeky Moravy nad jejím soutokem s říčkou Krupou. Přes stísněné podmínky bylo Vlaské v minulosti docela prosperující osadou. Mnoho pozoruhodných míst, velmi často opomíjených turisty i místními obyvateli zde najdeme i dnes.
Miroslav Kobza

Více z pořadu