Od Pradědu na Hanou

V Sedmilánech prý v období adventu řádíval noční lovec

Od Pradědu na Hanou

V Sedmilánech prý v období adventu řádíval noční lovec
Sedmlánů a oblík Lánský vrch v pozadí

Olomouc

Sedmlánů, psáno dohromady, není, jak by se zdálo, pravopisnou chybou nepozorného žáka, ale oficiálním názvem osady jesenické obce Skorošice, protínající silnici vedoucí ze Žulové do Javorníka.