Od Pradědu na Hanou

Ranošov

Od Pradědu na Hanou

Ranošov
Lesovna je dnes jediným domem který z bývalého Ranošova přežil

Olomouc

Ranošov byl vesnicí, jejíž počátky sahají až do 14. století. Přestože ještě na konci II. světové války zde stálo několik poměrně velkých stavení, dnes zde zůstal už jen jediný dům a pomník věnovaný padlým z této obce.

Více z pořadu