Od Pradědu na Hanou

Kladníky byly kdysi sídlem malého panství

Od Pradědu na Hanou

Kladníky byly kdysi sídlem malého panství
Málokde mají přímo uprostřed obce skutečnou louku

Olomouc

Kdysi stávala v Kladníkách tvrz, dnes je to malá obec s pozoruhodnou nivní návsí rozkládající se na jihovýchodních svazích masivu Maleníku. Není velká, ale skrývá mnohá zajímavá zákoutí.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají