Noční Mikrofórum

Host: Jana Počtová, dokumentaristka

Noční Mikrofórum

Host: Jana Počtová, dokumentaristka
Noční Mikrofórum

Dvojka

Čím ji tak fascinují mezilidské vztahy, že se k nim neustále vrací? Je těžké přemluvit cizí lidí, aby v jejích filmech mluvili zcela otevřeně o svých nejintimnějších problémech? A změnili jsme se jako společnost za posledních 30 let hodně? Moderuje Jaroslav Sedláček.
Jaroslav Sedláček

Ostatní také poslouchají