Nedělní káva

Vladimír Burjánek: Plakátovací plochy

Nedělní káva

Vladimír Burjánek: Plakátovací plochy
Reprodukce díla Renaty Grolmusové

Hradec Králové

Možná se rádi jako já zastavíte při cestě městem u plakátovacích ploch. Oznamují a inspirují nás, kam můžeme jít, co pěkného vidět, kam si jít zatančit, pobavit se i poučit. Jak smutné jsou tyto informační plochy v covidové době. Oznámení a plakáty se starými datumy, většinou ještě z loňského roku. 
Vladimír Burjánek