Názory a argumenty

Tomáš Klvaňa: Politická a ekonomická rizika tendru na Dukovany

Názory a argumenty

Tomáš Klvaňa: Politická a ekonomická rizika tendru na Dukovany
Dron u jaderné elektrárny Dukovany

Plus

Společnost ČEZ v současnosti vyhodnocuje nabídky na výstavbu nového reaktoru v jaderné elektrárně Dukovany, které podaly společnosti Westinghouse, EDF a KHNP. Americký Westinghouse vstupuje do tendru ve spolupráci se stavební firmou Bechtel, zatímco státní firmy francouzská EDF a jihokorejská KHNP jdou do procesu samostatně.
Tomáš Klvaňa

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Společnost ČEZ v současnosti vyhodnocuje nabídky na výstavbu nového reaktoru v jaderné elektrárně Dukovany, které podaly společnosti Westinghouse, EDF KHNP. Americký Westinghouse vstupuje do tendru ve spolupráci se stavební firmou Bell, zatímco státní firmy, francouzská EDF a jihokorejská KHNP jdou do procesu samostatně. Před českou vládou, které se doporučení od ČEZ dostane na stůl pravděpodobně v prvním kvartále příštího roku, stojí obtížný úkol. Bude rozhodovat o projektu s minimální cenou čtvrt bilionu korun, přičemž může být ve hře i výstavba až tří dalších reaktorů s celkovou hodnotou přesahující bilion. Každá z nabídek se potýká se značnými riziky z interní komunikace francouzské vlády s vedením EDF, která proběhla na konci minulého roku, nevyplývá přílišné sebevědomí ohledně potenciální nabídky společnosti. Z dokumentu, který unikl, je zřejmá opatrnost francouzské vlády, která si kladla čtyři podmínky, jež odrážejí její obavy z kapacity a schopnosti francouzského jaderného průmyslu úspěšně zvládnout všechny projekty EDF realizovat Dukovany souběžně s dalšími významnými projekty, jako jsou Hinkley Point si jí asi jsem v Chelsea ve Velké Británii, a přitom nezanedbat údržbu a modernizaci téměř 60 existujících reaktoru ve Francii. To má pochopitelně pro Francouze prioritu.

  • Vláda proto požadovala komplexní studii, aby zajistila realistické časové harmonogramy a plány, které by neohrozily žádný z těchto projektů. Další obava francouzské vlády se týkala modelu reaktorů EPR 1200 určených především pro francouzský export a francouzská vláda požadovala důkladné prozkoumání jejich konkurenceschopnosti. Třetím aspektem byl rizikový profil projektu, kdy vláda vyjádřila nejistotu, zda je ODS připravena čelit potenciálním negativním scénářům výstavby reaktoru. Poslední bod se týkal faktu, že ČR plánuje výstavbu čtyř nových reaktorů, ale zatím vypsala tendr jen na jeden. Z dokumentů vyplývá, že Francie tlačí na výstavbu všech čtyř reaktorů, a pokud by k tomu nedošlo, měla by EDF zvážit svou účast v tendru. Tato otázka byla předmětem diskuse s ČSA i s českou vládou. Účast EDF v tendru naznačuje, že společnost byla schopna své vládě odpovědět na všechny klíčové otázky, avšak v jakém stavu do tendru vstupuje, zůstává otázkou. Dále je třeba vzít v úvahu právní spory ohledně duševního vlastnictví. Jihokorejská společnost čelí žalobě od Westinghouse za údajné porušení dohod o duševním vlastnictví a exportních pravidel, což může vážně ovlivnit její schopnost účastnit se mezinárodních tendrových řízení. Tato situace by mohla způsobit právní a finanční nejistotu pro jihokorejskou firmu a vést k možným zpožděním a komplikacím v projektu. Nabídka od americko-německého konsorcia Westinghouse. Běh toho také nese rizika. Jelikož jsou obě společnosti soukromé, nemají takové kapacity pronesení rizik spojených se stavbou jaderných reaktorů, jaké mají státní podniky jako jihokorejská a francouzská firma. Soukromé společnosti jsou odkázány na vlastní finanční zdroje a musí k rizikům přistupovat opatrněji, aby neohrozili svou finanční stabilitu či pověst. Bude zajímavé sledovat, jak se česká vláda s těmito riziky vypořádat.

Ostatní také poslouchají