Názory a argumenty

Klára Notaro: Vědec a zastánce Inuitů Jean Malaurie

Názory a argumenty

Klára Notaro: Vědec a zastánce Inuitů Jean Malaurie
Jeden z posledních lovců Inughuitů (Naimanngitsoq Kristiansen), Grónsko, Dánsko, polární oblasti

Plus

Francouzští čtenáři, dospělí i děti, si zamilovali nehostinné zasněžené končiny severního Grónska díky poutavým knihám slavného humanisty, geografa a etnografa Jeana Malaurie. Ten zesnul letos v únoru ve věku 101 let. 
Klára Notaro

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Francouzští čtenáři, dospělí i děti si zamilovali nehostinné zasněžené končiny severního Grónska díky poutavým knihám slavného humanisty, geografa a etnograf a ženami Laurie. Ten ze snu letos v únoru ve věku 101 let. Žánry podnikl jako geograf a později jako zanícený obhájce Inuitů mnoho dobrodružných výprav právě do Grónska. Od 50. let se věnoval geografickému průzkumu Grónska pro Národní výzkumné centrum pod vedením dalšího giganta francouzské etnografie. Polárník a půl i Milan Viktora, etnograf. Viktor byl českého původu, že prováděl nejen geologicky a geografický výzkum, ale tak je detailně zkoumat. Praktický život Inuitů a jejich náboženské šamanské praktiky. Prozkoumali, jak se společnost Inuitů, izolovaná od okolního světa důsledně brání pokrevnímu příbuzenství i nevíte, kteří si předávali veškeré poznatky a legendy pouze ústně bez jakýchkoliv záznamů, znali genealogií každého jedince po pět generací. Dále se již nepovažovali za příbuzné. V každé rodině byly jen dvě děti. Že? Melodií napsal strhující knihu poslední králové Stille. Autor byl fascinován životní filozofií a sílu lidu, kterému se dřív říkalo eskymáci. Etymologie slova eskymáky nejspíš jedlík syrového masa. Dnes používané slovo inu jít znamená člověk moudrý říkal, že my nemáme indicie nic učit, ale naopak, že se máme učit my od nich. Z nestranného vědce, badateli malého si stal vášnivý obhájce srdnatých a vlídných Inuitů, kteří mu několikrát zachránili život. V roce 1951 došel s indickými přáteli a jejich ženami na severní magnetický pól za pomoci psích spřežení. Malý obdivoval inteligenci psů, bez kterých by život na severu nebyl možný. Časem si žil malíř začal všímat klimatických změn a jejich fatálního vlivu na lidi a na zvířata v severských zemích byl zdrcen, když rybáři začali nalézat v sítích na ryby předměty z plastů melodií. Byl vytrvalým ochráncem přírody a odpůrcem cynického ničení životního prostředí ve jménu technického pokroku a prosperity ropných a jiných těžebních společností. Jeho knihám se to stalo velké odezvy, a proto byl nakladatelstvím to požádán, aby se stal hlavním redaktorem slavné řady letech nejen lidská zimě. Jeho první editorským počinem bylo vydání pozoruhodného díla Smutné tropy od dalšího francouzského myslitele. Etnolog a Claude, ale vy jste se k prodlevy. Stross zde vzpomíná na své pobyty mezi brazilskými indiány. I on konstatuje, že kultura místních národů, jejich prostor a dokonce prosté přežití jsou ohroženy. Filozof levý střed uvádí svou knihu slovy nenávidím cestování a cestovatele. Dalším významným etnologem, který si pro změnu zabýval hudbou afrických etnik, byl Gilbert už i v tito humanisté Malury, Levi Strauss a viděli v rozpínavosti naší technicky vyspělé společnosti nebezpečí pro starobylé kultury a pro lidstvo vůbec. Všechny tři vědce spojuje navíc jedna zvláštnost dožili sester a více let. Do posledního dechu se snažili udržet při životě zanikající kultury národů, které podléhají tlaku moderní společnosti.