Názory a argumenty

David Klimeš: Jak experti přicházejí o iluze

Názory a argumenty

David Klimeš: Jak experti přicházejí o iluze
Petr Smejkal

Plus

Bylo by vlastně divné, kdyby vláda Mezioborovou skupinu pro epidemické situace nerozprášila (MeSES). Pokaždé, když nějaký odborný poradní orgán získá během covidové krize důvěru veřejnosti a zastřeší aktuální názory expertní komunity, přiskočí ten či onen ministr a jménem zákona vše rozežene či zcela ochromí. Kdo si dnes vzpomene na ekonomický poradní tým při Ústředním krizovém štábu? Že i mezioborová skupina Petra Smejkala padla, tak nemůže opravdu nikoho překvapit.
David Klimeš

Ostatní také poslouchají