Návraty do minulosti

Zlatá stoka je významnou technickou památkou a důležitým prvkem třeboňské rybniční soustavy

Návraty do minulosti

Zlatá stoka je významnou technickou památkou a důležitým prvkem třeboňské rybniční soustavy
Zlatá stoka na Třeboňsku; vodní dílo, Štěpánek Netolický, povodí Lužnice, příroda

Rádio vašeho kraje

Zlatá stoka je umělý kanál v Třeboňské pánvi napájející tamější rybniční soustavu. Propojuje rybníky na levém břehu Lužnice a měří okolo 50 kilometrů.
Daniel Kupšovský

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti, významné události, osobnosti a vynálezy naší historie.

  • Zlatá stoka Zlatá stoka je umělý kanál v Třeboňské pánvi, napájející tamější rybniční soustavu. Propojuje rybníky na levém břehu Lužnice a měří okolo 50 km. Zlatá stoka se stavěla v letech 1505 až 1518 na popud Rožmberků. Stavbu uvedl Štěpánek Netolický, který je považován za zakladatele moderního rybníkářství. Umělý kanál má několik funkcí. Zásobuje rybníky vodou, okysličuje je a přebytečnou vodu naopak odvádí. V minulosti sloužila stoka také pohonu mlýnů, pil a koželužen. Plavilo se po ní také dřevo. Není však v kraji jediná. V okolí Třeboně najdete i další stovky. Třeba Mlýnskou, černou, Šiškovou nebo prostřední a krajní důmyslný systém odvodňovacích a napájecích kanálů funguje dodnes, což se potvrdilo například při povodních z nedávné doby. Když je vody tak akorát, je krajina v okolí třeboňských umělých kanálů ideální k výletům na kole. Zlatá stoka je dnes významnou technickou památkou a jedním z nejdůležitějších prvků třeboňské rybniční soustavy.

  • Návraty do minulosti s Vojtou Kotkem.

Více z pořadu