Návraty do minulosti

Baťův kanál dnes slouží k rekreačním účelům. Je dlouhý přes 50 kilometrů a má 13 plavebních komor

Návraty do minulosti

Baťův kanál dnes slouží k rekreačním účelům. Je dlouhý přes 50 kilometrů a má 13 plavebních komor
Zahájení sezóny, Baťův kanál 2023, Veselí nad Moravou

Rádio vašeho kraje

Baťův kanál je vodní cesta vedoucí od obce Otrokovic do Rohatce nedaleko Hodonína. Za svůj vznik vděčí obuvnickému králi Tomáši Baťovi.
Jitka Škápíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti, významné události, osobnosti a vynálezy naší historie.

  • Baťův kanál. Baťův kanál je vodní cesta vedoucí od obce Spytihněv u Napajedel do Rohatce nedaleko Hodonína. Za svůj vznik vděčí obuvnickému králi Tomáši Baťovi. Když mu povodeň v říjnu 930 odplavila rozestavěnou továrnu v Otrokovicích. Chopil se myšlenky, která se poprvé objevila už v polovině 17. století o splavnění řeky Moravy. Jako starosta Zlína společně s vedením Kroměříže, Napajedel a Uherského Hradiště předložil návrh na vodohospodářské úpravy vedoucí ke zlepšení zavlažování a zavedení říční dopravy. Když Tomáš Baťa v červenci 932 tragicky zahynul, pokračoval v realizaci záměru jeho nevlastní bratr Jan Antonín.

  • Kanál byl otevřen druhého prosince 938. 1. cestu vykonal motorový člun s vlečnou lodí, který měl za úkol dovést 1. 200 tun ratíškovického lignitu do Baťových továren. Následujícího roku začaly pravidelné výletní projížďky na lodi moje. Na za druhé světové války ani po ní se však kanál nevyužíval a postupně chátral. Pokusy o jeho znovuoživení přišly až po sametové revoluci. Dnes je využíván k rekreačním účelům. Více než padesátikilometrová vodní cesta z 13 funkčními plavebními komorami vede zhruba z poloviny korytem řeky Moravy a zbytek průplavem. Návraty do minulosti s Vojtou Kotkem.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu