Návraty do minulosti

Vestfálský mír přinesl úlevu českým zemím, které před tím ztratily až 40 procent obyvatel

Návraty do minulosti

Vestfálský mír přinesl úlevu českým zemím, které před tím ztratily až 40 procent obyvatel
Alegorické zobrazení bitvy ve výseči obrazu v kapli

Rádio vašeho kraje

Třicetiletá válka pustošila střední a severní Evropu od roku 1618. Všeobecné utrpení nepůsobila pouze vojska, přidal se hladomor, epidemie a také čarodějnické procesy, rozšířené zejména v německých zemích. Co začalo jako náboženský konflikt, se postupně proměnilo ve válku o vliv a území, kde jednotliví aktéři často měnili spojence.
Marek Mojžíšek

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti, významné události, osobnosti a vynálezy naší historie.

  • Vestfálský mír. Třicetiletá válka pustošila střední a severní Evropu od roku 1618. Všeobecné utrpení nepůsobila pouze vojsk a přidal se hladomor, epidemie a také čarodějnické procesy, rozšířené zejména v německých zemích. Co začalo jako náboženský konflikt, se postupně proměnilo ve válku o vliv. A to území, kde jednotliví aktéři často měnili spojence. Ve 40. letech 17. století už byly všechny strany vleklého boje natolik vyčerpané, že začali opatrně vyjednávat o míru. Jednalo se však jen v zimě. V létě pokračovaly bitvy. Protivníci se ani nesešli u jednoho stolu. Protestanti vedení Švédy měli své sídlo v Osnabrücku, katolíci v 45 km vzdáleném v Münsteru. Obě města však ležela v tehdejším Vestfálsku, což byl region na území dnešního severozápadního Německa. Delegace vytvořili smlouvy, které upravovaly otázky náboženské, zabývali se územními nároky jednotlivých států a politickým uspořádáním. V nich výrazně oslabil vliv císaře Svaté říše římské. Proběhly četné majetkové přesuny. Soubor smluv se souhrnně nazývá vestfálský mír. Přinesl úlevu českým zemím, které předtím ztratili až 40 % populace. Upevnila se však moc Habsburků a vliv katolicismu.

  • Návraty do minulosti s Vojtou Kotkem.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají