Návraty do minulosti

Symbolickým manifestem pražského jara se stalo provolání 2000 slov, které však bylo až příliš odvážné

Návraty do minulosti

Symbolickým manifestem pražského jara se stalo provolání 2000 slov, které však bylo až příliš odvážné
Alexander Dubček v roce 1968

Rádio vašeho kraje

Pražským jarem se nazývá období politických a kulturních reforem, které ovlivňovaly celou československou společnost už od ledna roku 1968.
Daniel Kupšovský

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti, významné události, osobnosti a vynálezy naší historie.

  • Pražské jaro. Pražským jarem se nazývá období politických a kulturních reforem, které ovlivňovaly celou československou společnost už od ledna roku 1968.

  • Po dvou desetiletích tvrdé totality to byla krátká doba relativní svobody a pokus o návrat k demokracii. Hlavní tváří pražského jara se stal první muž KSČ Alexander Dubček, který chtěl v naší zemi prosadit tzv. socialismus s lidskou tváří. Ustupovala cenzura, lidé měli větší svobodu projevu a v médiích i na veřejnosti mohli svobodně zaznívat i kritické hlasy. Trvalým svědectvím o těchto změnách je tvorba tehdejších umělců, kteří mohli například v knihách nebo filmech sáhnout po tématech do té doby zakázaných.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají