Návraty do minulosti

Pediatr Josef Švejcar: Už ve 20. letech minulého století propagoval přítomnost otce u porodu

Návraty do minulosti

Pediatr Josef Švejcar: Už ve 20. letech minulého století propagoval přítomnost otce u porodu
Pediatr Josef Švejcar

Rádio vašeho kraje

Významný český pediatr Josef Švejcar původně nechtěl být lékařem. Už jako gymnazista mluvil osmi jazyky a s jejich pomocí se původně chystal poznávat svět výtvarného umění, nakonec se však rozhodl pro medicínu.
Jitka Škápíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti. Významné události, osobnosti a vynálezy naší historie. Josef Švejcar, významný český pediatr Josef Švejcar původně nechtěl být lékařem. Už jako gymnazista mluvil osmi jazyky a s jejich pomocí se původně chystal poznávat svět výtvarného umění. Nakonec se však rozhodl pro medicínu. Začínal ve 20. letech 20. století v Bratislavě, kde se zabýval nalezením nejvhodnější náhradní kojenecké výživy. Došel k závěru, že bílkovina sušeného kravského mléka je výrazně stravitelnější než u mléka čerstvého. Tímto poznatkem zachránil 1000 dětských životů. Přesto byl velkým propagátorem kojení. Později Josef Švejcar přesídlil do Prahy, kde se zasloužil o vznik fakulty dětského lékařství. Jeho příručka péče o dítě se stala na dlouhá desetiletí biblí všech lékařů a sester v pediatrii. Jeho názory byly vždy překvapivě moderní. Mezi prvními u nás například propagoval porod v přítomnosti otce. Velmi si vážil role ženy a matky. Postavení mnoha našich maminek je nelidské, zdůrazňoval. Místo aby byly královnami, jsou z nich složky. Vitalitu lze nestorovi českých pediatrů jen závidět. Do penze odešel v 79 a pouhé čtyři měsíce mu chyběly k tomu, aby se dožil 100 let.

  • Návraty do minulosti s Vojtou Kotkem.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají