Návraty do minulosti

Páter Koniáš vzdělával lidi ve znalosti písma, dovedl zaujmout i pány

Návraty do minulosti

Páter Koniáš vzdělával lidi ve znalosti písma, dovedl zaujmout i pány
Kněz

Rádio vašeho kraje

Antonín Koniáš v první polovině 18. století horlivě obhajoval katolický výklad písma svatého a všechny jiné alternativy odsuzoval. Byl velmi pracovitý a svědomitý, proto vytvořil obsáhlý seznam závadné literatury a důsledně dbal na její likvidaci. V ohnivých plamenech tak z jeho iniciativy skončilo na 30 tisíc knih, které označil za bludné, pověrečné a nemravné.
Jan Herget

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti, významné události, osobnosti a vynálezy naší historie.

  • Koniášem. V Jiráskově románu temno se mimo jiné píše o českých knížek hubit celé lidí. Plesnivina moli je zabití a nejhorší z nich páter Koniášem.

  • Jenže s mužem, který si vysloužil pověst náboženského fanatika.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají