Natura

Řada lidí si spoustu let myslela, že k lesu se můžeme chovat jako k poli - tedy zasadit, nechat vyrůst, pokácet, sklidit a znovu zasadit

Natura

Řada lidí si spoustu let myslela, že k lesu se můžeme chovat jako k poli - tedy zasadit, nechat vyrůst, pokácet, sklidit a znovu zasadit
Natura

Plus

Jenže kůrovcová kalamita i extrémní sucho nám ukazují, že takto už s lesem zacházet nelze. Jak bychom se měli k lesu chovat, aby nám vůbec nějaký zbyl? Proč podle odborníků nemají smysl lesní školky, zaměřené opět na smrky? A musíme být stále první v těžbě a vývozu dřeva? O tom všem s Markétou Ševčíkovou a jejími hosty.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají