Náš příběh

Zaniklá středověká vesnice v Zábělé u Plzně vydala vzácné poklady

Náš příběh

Zaniklá středověká vesnice v Zábělé u Plzně vydala vzácné poklady
Filip Kasl a Petr Sokol

Plzeň

Pět let usilovného bádání věnovali archeologové z Národního památkového ústavu v Plzni zaniklé středověké vesnici v polesí Zábělá u Plzně. Zaměřili se na ni v rámci projektu Záhadné archeologické lokality v Plzeňském kraji. Na místě, kde kdysi odborníci předpokládali mohyly, našli archeologové pozůstatky obytných stavení.
Martina Klímová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají