Na pěknú notečku

Presúzní sbor a CM Lašár – CD Jedú chlapci z vinohradú

Na pěknú notečku

Presúzní sbor a CM Lašár – CD Jedú chlapci z vinohradú
Folklorní redakce (zleva): Jan Kosík, Anežka Heinzlová, Jaroslav Kneisl, Marie Hvozdecká, Jan Káčer

Brno

K dobré náladě zpěvem i hudbou přispějí Presúzní sbor a Cimbálová muzika Lašár z Velkých Pavlovic.