Na pěknú notečku

Písně polí, luk a strání

Na pěknú notečku

Písně polí, luk a strání
Písně polí, luk a strání

Brno

K zvukům kosení, žatvy, hrabání sena či pastvy zvířat odedávna patřil také tón písně. Muži při kosení zpívali kosácké písně, ženské luční písně byly trávnice.
Anežka Heinzlová