Na pěknú notečku

Na krála, panímámo, na krála!

Na pěknú notečku

Na krála, panímámo, na krála!
Jízda Králů

Brno

Jízda králů je starý zvyk, který se dodnes koná ve Vlčnově, Hluku, Kunovicích a Skoronicích. Lze ji označit za lidový obřad, který v sobě spojuje prvky iniciačního obřadu, hry i lidového divadla.
Jan Káčer