Na pěknú notečku

Malovaný kraj

Na pěknú notečku

Malovaný kraj
Folklorní redakce (zleva): Jan Kosík, Anežka Heinzlová, Jaroslav Kneisl, Marie Hvozdecká, Jan Káčer

Brno

Novým vydáním Malovaného kraje tentokrát listuje Marie Hvozdecká.